Garantie

U krijgt standaard 24 maanden garantie op het uurwerk, de wijzers en de wijzerplaat, tenzij anders aangegeven. Mocht u nergens een garantieperiode kunnen ontdekken dan is de garantie 24 maanden. De garantie gaat in op de aankoopdatum van het horloge en staat aangegeven in het garantieboekje dat bij uw horloge wordt geleverd en/of  de factuur.
Mochten het uurwerk, de wijzers of de wijzerplaat, buiten uw schuld om, kapot gaan binnen de garantieperiode dan zal het horloge gratis worden gerepareerd. Mocht het horloge niet meer gemaakt kunnen worden, dan krijgt u een nieuw horloge.
U kunt alleen aanspraak maken op de garantie met het aankoopbewijs/factuur (bewaar deze daarom goed) en het afhankelijk van het merk verstrekte garantiebewijs voorzien van de originele stempel van naizz-horloges.nl Tevens is een duidelijke omschrijving van de klacht van belang voor een snelle afhandeling en juiste reparatie.
Mocht bij nadere inspectie blijken dat een kapot horloge niet binnen de garantie valt dan wordt te allen tijde de klant hiervan op de hoogte gesteld. De klant beslist dan zelf of het horloge gemaakt moet worden en neemt dan de verantwoordelijkheid van de gemaakte kosten op zich. Horloges met mankementen die buiten de garantie of buiten de garantieperiode vallen, kunnen ook door naizz-horloges.nl gerepareerd worden. De kosten van deze reparatie en de verzending zijn dan voor uw eigen rekening. U ontvangt dan vooraf een opgave van de herstelkosten.

Buiten de fabrieksgarantie van horloges vallen de volgende onderdelen: het glas, de batterijen, de kroon / schroef, de band en de kast. Fabrikanten stellen dat defecten aan deze onderdelen altijd het gevolg zijn van het gebruik van het horloge en niet te wijten zijn aan fouten tijdens de fabricage.

De garantie vervalt voorts:
- als u zelf het horloge open maakt
- bij onjuist gebruik van het horloge
- bij ongelukken
- bij waterschade, behalve als het horloge waterdicht is
.
De garantie geldt onverminderd de wettelijke rechten van de consument.

Klachten

We handelen naar beste kunnen, eer en geweten om onze slogan, beloften en afspraken waar te maken. Mocht u desondanks ontevreden zijn over hetzij het product, hetzij onze handelwijze in uw situatie, dan kunt u deze onvrede te allen tijde kenbaar maken aan ons. U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken, belllen dan wel een email of brief zenden waarin u uw klacht kenbaar maakt. Onze insteek is en blijft om in redelijkheid, begripvol en respectvol (hoor en wederhoor) voorkomende incidenten op te lossen.

Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoorden wij binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een afdoend antwoord kan verwachten.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage  Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.